Prijzen


Aangifte inkomstenbelasting: € 100,00 per aangifte*

Fiscale advisering: € 75,00 per uur

Aanvraag/wijziging huurtoeslag: €15,00

Aanvraag/wijzigen zorgtoeslag: €15,00

Aanvraag/wijzigen kindertoeslag: € 15,00

Aanvraag/wijzigen kinderopvangtoeslag: €15,00

Voorlopige terruggaaf: €25,00

Bezwaarschrift: €30,00

* aangifte van fiscale partners is één aangifte